IL MIO CARRELLO

IL MIO CARRELLO

0,00 €
Totale somma:
Ekologija 

Ogljični odtis

S pomočjo Flaške lahko povprečni Slovenec v štirih letih:

  • zmanjša emisije toplogrednih plinov na račun pitja vode za vsaj 36,81 kg CO2e
  • zmanjša ogljični odtis pitja vode za 95%

 

Projekt

 

Kot eno izmed prvih slovenskih podjetij smo izračunali ogljični odtis svojega proizvoda. Projekt je imel dva cilja. En cilj je bil preveriti (in izkoristiti) potenciale zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in z njimi povezanih drugih vplivov na okolje ter stroškov. Drugi cilj pa je bil primerjati emisije, ki jih povzroča pitje vode iz Flaške s pitjem embalirane vode iz plastenk.

 

Projekt izračuna ogljičnega odtisa je za nas izvedlo podjetje Ekogenca, potekal pa je v skladu z mednarodno priznanim standardom PAS 2050. Ta implementira LCA pristop, torej analizo emisij TGP v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Izračun smo izdelali za Flaško Neo in Flaško Klasik, primerjali pa smo tudi različna načina dobave (na dom, v trgovino) in sicer za štiriletno obdobje, kolikor traja 100 % informiranost Flaške. Poleg tega smo izračun nadgradili s scenarijem zmanjševanja emisij posamezne Flaške v prihodnosti, na podlagi katerega smo oblikovali dosegljive cilje zmanjševanja emisij. Izvedli smo tudi primerjavo emisij TGP v primeru rabe Flaške oz. pitja embalirane vode.

 

Rezultati

 

Kot Flaška, ki povzroča najmanj emisij, se je izkazala Flaška Neo, kupljena v trgovini. Pokazali smo, da bi povprečni Slovenec (povprečna poraba embalirane vode v Sloveniji znaša 56 l/prebivalca letno), ki bi namesto vode iz plastenk uporabljal Flaško, v štiriletnem obdobju zmanjšal emisije na račun uživanja vode za vsaj 36,81 kg CO2e ali 95%. Raziskava je identificirala tudi potenciale zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) pri proizvodnji izdelka. Rezultati so bili do neke mere presenetljivi, saj so nesorazmerno velik delež emisij prispevali lokalni in regionalni prevozi med posameznimi podizvajalci.

 

Slika: Primerjava emisij TGP pri uživanju embalirane vode in uporabi Flaške v 4 letih

 

Primerjava emisij TGP embalirana voda vs. Flaška

 

* Upoštevali smo uradna povprečja uporabe embalirane vode, ki za Slovenijo v  letih znaša 224 l (prvi trije stolpci), za Italijo pa 756 l (zadnji stolpec).

**Upoštevan je izračun dostave na dom v Sloveniji. V primeru dobave v Sieno bi bile emisije nekoliko, vendar ne signifikantno, višje.

 

 

Kako naprej

 

Zadali smo si pogumen cilj zmanjšati ogljični odtis Flaške za 17 - 34 % (odvisno od vrste Flaške in načina dobave). Kako ga bomo dosegli? Največ bo prispevala optimizacija procesov obdelave Flašk in opreme. Na sedež podjetja smo tako že preselili postopka tiskanja neoprenskih nogavic in graviranja, kar bo močno zmanjšalo emisije na račun transporta, obenem pa izboljšalo odzivnost podjetja in zmanjšalo stroške. Nekaj konkretnih ukrepov bomo izvedli tudi na področju ogrevanja poslovnih prostorov, pričakovati pa je zmanjšanje deleža 'fiksnih' emisij na posamezno Flaško zaradi povečanja proizvodnje. Glede na dejstvo, da je Flaška šele začela svojo življenjsko pot, smo sprejeli tudi določene strateške usmeritve, ki jih bomo implementirali v primerni fazi. Usmeritve so oblikovane tako, da poleg zmanjševanja emisij TGP vplivajo tudi na zmanjševanje rabe virov in dobrin nasploh ter osveščanje s ciljem zmanjševanja potrošniške miselnosti. Torej oblikovane v skladu s temeljno filozofijo podjetja 4 Vivus.