IL MIO CARRELLO

IL MIO CARRELLO

0,00 €
Totale somma:
Zdravje 

Genotoksičnost vode

Genotoksičnost vode se nanaša na dejstvo, da so v vodi lahko škodljive snovi (npr. klor, težke kovine, pesticidi ...). Zadnje raziskave kažejo na to, da te kemične snovi našemu organizmu lahko škodijo tudi, če so prisotne v zelo nizkih koncentracijah. Takojšnega neposrednega vpliva na poslabšanje zdravja sicer ni, dolgoročno pa te snovi povzročajo poškodbe naših genov. Posledično lahko nastanejo rakava obolenja, dedne bolezni, hormonske težave in podobno.

 

Analitska kemija lahko pri nadzoru različnih škodljivih kemičnih snovi ugotovi veliko, ne more pa povedati, kako te snovi vplivajo na nas. Veliko je tudi snovi, ki so pod mejo detekcije, zato se vpliv na živi organizem ugotavlja z biološkimi testi in sicer z napravami za bioresonanco ter s testom Allium.

 

Test Allium ali čebulni test

 

Testiranje čebulic razkriva celosten vpliv na rast in razvoj živih celic ali organizmov ter zaznava prisotnost škodljivih snovi v koncentracijah, ki so bistveno nižje od mejnih sposobnosti analitskih metod. Od približno 700 prepoznavnih toksičnih in genotoksičnih snovi, ki se lahko znajdejo na primer v pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno- kemijskimi analizami nadzorujemo le slabih 10 odstotkov ( Vir: EU Chemical Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

 

Test Allium pokaže odlično povezavo s testi, kjer potekajo raziskave na ribah in sesalcih in vivo. Rezultati se lahko tako z visoko zanesljivostjo prenašajo na človeka. Mednarodni program rastlinskih bioloških testov je tako imenovani Allium anafazno-telofazni test sprejel za biomonitoring in testiranje okoljskih onesnaževalcev. V okviru teh programov je ta test standardiziran in validiran.

 

Biološki testi so nedvomno izredno pomembni in koristni pri ugotavljanju potencialne škodljivosti nekaterih genotoksičnih snovi za zdravje ljudi. Vključitev genotoksičnih raziskav za varovanje voda je velikega pomena, saj omogoča spoznanje o vplivu in posledicah genotoksičnih snovi na organizme.

 

Učinki uporabe Flaške na genotoksičnost vode

 

Allium test za Flaško je bil dne 28.6.2011 opravljen v laboratoriju za rastlinsko citogenetiko. Univ. dipl. biolog Peter Firbas je ugotovil, da se je raven genotoksičnosti testirane vode zmanjšala iz vrednosti 20,0 odst. t. na 11,0 odst. t. Iz tega je razvidno, da se je raven genotoksičnosti vode po traktaciji s Flaško bistveno zmanjšala.