IL MIO CARRELLO

IL MIO CARRELLO

0,00 €
Totale somma:
Zdravje 

Kloriranje vode

Kloriranje vode se izvaja zaradi zagotavljanja ustrezne mikrobiološke ustreznosti vode. Sama dezinfekcija vode se lahko izvaja na različne načine in sicer:

- različne oblike kloriranja

- ozon

- UV žarki

- segrevanje (vretje)

 

Novembra 2009 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani predaval znanstvenik prof. dr. David M. DeMarini iz agencije za varovanje okolja v ZDA. O kloriranju vode je povedal naslednje:

 

"Kloriranje vode je eden pomembnejših dosežkov 20. stoletja, saj bi sicer še danes imeli kolero. Z dezinfekcijo se v vodi uniči organske primesi (predvsem mikroorganizme), ki povzročajo nalezljive bolezni. Kloriranje je zaradi enostavnosti in nizke cene najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, vendar ima tudi stranske učinke, saj obstaja tveganje za nastanek rakavih obolenj. Problematični so THM ali trihalometani, ki nastajajo kot posledica reakcije klora z organskimi snovmi."

 

Dezinfekcija vode s klorom je enostavna in poceni, zato je ta način zagotavljanja neoporečne pitne vode precej razširjen. Posamezno komunalno podjetje, ki skrbi za neoporečno vodo, mora vedno uporabiti minimalno količino klora, s katerim se doseže ustrezen učinek. Ostali načini dezinfeciranja vode (predvsem UV žarki) zaradi visoke cene še niso razširjeni.

 

Možne negativne učinke klora Flaška delno nevtralizira (zniževanje genotoksičnosti), zato priporočamo njeno uporabo za vsakodnevno pitje vode.